ساخت دوربین جدیدی که محتوی کتاب‌های بسته را نمایان می‌کند!

به تازگی محققین مؤسسه فناوری ماساچوست(MIT) موفق به توسعه دوربین جدیدی شده‌اند که با استفاده از امواج تراهرتز، امکان خواندن کتاب‌ها زمانی که بسته هستند را فراهم می‌کند. البته این روزها شاهد توسعه فناوری های...