نصب اندروید بر روی برد Orange Pi

طبق گفته سایت OrangePi.org ایمیج های اندروید قابل نصب بر روی اورنج پای قابلیت نصب تحت لینوکس را ندارند و می بایست حتما تحت ویندوز میک شوند، لذا با نرم افزارهایی همچون Win32Diskimager نمی...