راه اندازی ADC و DAC توسط Raspberry Pi 3

اضافه کردن مبدل ADC و DAC به رزبری: اگر به پین های رزبری توجه کرده باشید متوجه عدم پشتیبانی GPIO های رزبری از سخت افزاری برای تبدیل مقادیرآنالوگ به دیجیتال و یا مبدل دیجیتال...